Eva Tind

Eva Tind Kristensen 8.02-1974 undersøger i sine skønlitterære værker identitetsdannelse og tilfældighedsprincipper i et forsøg på at nedbryde tabuer om race og oprindelse. I debuten ”do” ledsages digte om adoption og hjemstavn af en billedserie, hvor hun indsætter sig selv i opstillede fotografier af andre danske adoptivfamilier. Hermed – og senest i romanen ”Ophav” – sætter hun forældrerollen til debat og udstiller den grad af tilfældighed, der ligger til grund for en familie.

I 2009 udkom Eva Tind Kristensens første digtsamling ”do”. Do er den jyske udtalemåde af ’du’, men samtidig er do et koreansk ord med 121 forskellige betydninger, heriblandt en provins, et billede, et menneske eller et princip. Disse elementer optræder i både digtene og i de illustrationer (forfatterens egne tegninger og fotografier), der på lige fod indgår i bogen. ”Do” handler primært om dobbelthed. Det paradoksale i at have både en asiatisk og en skandinavisk familie, og samtidig føle at man ikke hører til nogen steder.